Nybegynnerkurs

westipsc.no

Våre nybegynnerkurs er tilpasset de som ikke har nybegynnerkurs fra NSF fra før av, og har liten eller ingen erfaring med pistolskyting.

Bergen Sportsskytterklubb er en ren dynamisk skytterklubb, og driver utelukkende med skyteprogrammer innenfor IPSC (international Practical Shooting Confederation) og er tilsluttet det Norske særforbundet DSSN (Dynamisk Sportsskyting Norge). Dette vil igjen si at våre nybegynnerkurs er spesielt rettet mot dynamisk skyting, og all trening på kurset fører frem mot IPSC sikkerhetskurs, og medlemsskap i DSSN.

Organisering av

Kurset

Kurset går over 6 måneder, og er delt inn i tre deler:

Obligatorisk deltagelse på alle tre delene.

Del 1: Tre kvelder i uke 3. Og Tre kvelder i uke 4. Første kvelden er ren klasseromsundervisning med fokus på sikkerhet og tørrtrening med våpen. De to påfølgende kveldene er det skytetrening med tett oppfølgning fra instruktør. Vi bruker .22 LR pistoler disse dagene. I uke 4 går vi over til 9mm pistoler, og bruker primært CZ Sp-01 eller Glock 17/19.

Del 2: Tirsdagstreninger. Hver Tirsdag fra kl 18.00 til 21.00 er banen åpen for nybegynnertrening, og man kan leie klubbvåpen og kjøpe ammunisjon. Alle kursdeltagere skyter med markeringsvest, og får oppfølgning fra instruktør på banen hvis det er ønskelig. Det er obligatorisk med minimum 10 slike tirsdagstreninger før uke 24 for å bestå kurset. Medlemsskap I BSK er en forutsetning. Er man ikke medlem ved kursstart, så ordner vi det første kurskveld.

Del 3: To kvelder i uke 24. Der vi tar en avsluttende gjennomgang av nybegynnerkurset, samt trener på dynamisk skyting på enkle stager, samt forebereder de som ønsker å ta dynamisk godkjenningskurs.

(Dynamisk godkjenningskurs blir arrangert hos BSK 17.-19. Juni. Se hovedsiden for påmelding på dette kurset)

Timeplan nybegynnerkurs Våren 2023

Mandag kl. 17.00-22.00 Klasseromsundervisning med teori og tørrtrening.

Tirsdag og Onsdag Kl 17.00-22.00 Praksis på banen, og skyting med .22 LR pistol. Husk hørselvern og vernebriller.

Mandag og Onsdag Kl 17.00-22.00 Praksis på banen, og skyting med 9mm pistol. Husk Hørselvern og vernebriller.

Tirsdagstreninger hver Tirsdag. Egentrening på banen, og mulighet til instruksjon mellom 18.00 og 21.00 hver tirsdag. Minimum oppmøte på 10 slike treninger.

Kurspris: 4000,- Dette dekker alle kurskvelder samt tirsdagstreninger. Ammunisjon kjøpes på banen til rabatterte kurspriser.

Datoer for kurset er ikke satt. Meld interesse via skjemaet nedenfor, så tar vi kontakt når timeplanen er spikret. Klubbens skytebaneanlegg er under oppgradering og vil være ferdigstilt ved årsskiftet, og datoer vil legges ut straks vi er klare.

Tilbakemeldinger

Instruktørene oser av kunnskap, og viser en entusiasme og formidlingsevne som er fantastisk.

Fredrik

Utrolig bra kurs! (IPSC sikkerhetskurs) Lærte mye på en helg. Mye skyting og gode instruktører.

Jan Kåre

Våre hoved instruktører

Tore Varlid

Chief range officer, instruktør og mangeårig toppskytter.

Christer Kolltveit

Range officer, instruktør og mangeårig toppskytter.

Simon Ravn

Chief range officer, instruktør og mangeårig toppskytter.